rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
לשכת יועצי השקעות

בלעדי ל-FUNDER >> מי הקרן (הלא ממונפת) המובילה בתשואה מתחילת השנה וכמה היא גייסה במאי ? ומי המנצח היומי במשחק המשקיעים באפליקציה ?

19/06/2017     יניב פרידמן  
המנצח היומי במשחק ההשקעות באפליקציית FUNDER >>>  הוא "אייל" שמחזיק בתיק הקרנות שלו 4 קרנות: ילין גמישה ממוקדת (כ 31 אלף), איילון אקסטרים S&P500 פי 3 (כ 11 אלף), מיטב מניות ת"א 125 פלוס (כ 30 אלף) ואלטשולר שחם ת"א 125 (כ 31 אלף). הכניסה למשחק מסרגל הצד באפליקציית FUNDER.מי הקרן הלא ממונפת המזנקת היומית? 

הקרן היא הראל משאבי גז ואנרגיה שעלתה יומית 1.67%, מתחילת החודש ירדה  5.17%-, מתחילת השנה 4.22%. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 30/06/10. הקרן גובה דמי ניהול 2.47%. הקרן מנהלת סך של 13.3 מיליון שקל.

מי הקרן המזנקת מתחילת החודש?

מתחילת החודש הקרן המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) אי.בי.אי. סל פיננסים ארה"ב מגודרת מט"ח. הקרן השיאה תשואה חיובית מתחילת החודש 3.11%, ומתחילת השנה 4.59%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-28/07/15 הקרן גובה דמי ניהול 0.4%. הקרן מנהלת סך של 76.9 מיליון שקל. 

מי הקרנות המזנקות מתחילת השנה?

מתחילת השנה הקרן המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) הראל נבחרת מניות . מתחילת השנה 17.67%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב- 30/6/16, הקרן גובה דמי ניהול 1.2%. הקרן גייסה במאי 105 מיליון וכעת מנהלת סך של 193 מיליון שקל. 

מתחילת השנה הקרן המצטיינת שהיא קרן ממונפת (חשיפה מעל 120%) איילון אקסטרים 500 S&P פי 3. הקרן השיאה תשואה חיובית מתחילת השנה התשואה היא 22.72%. הקרן הוקמה בתאריך-22/04/13, הקרן גובה דמי ניהול 1.5%. הקרן מנהלת סך של 89.5 מיליון שקל.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה בחדות יומית?

הקרן היא מיטב זהב שירדה יומי 2.33%- מתחילת החודש 2.08%-, מתחילת השנה 0.44%-. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 1/12/05. הקרן גובה דמי ניהול 2.52%. הקרן מנהלת סך של 29.6 מיליון שקל.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה מתחילת החודש?

הקרן היא הראל ביומד שירדה מתחילת החודש 7.05%-, מתחילת השנה 2.26%-. הקרן עברה שינוי מדיניות בתאריך 28/03/10. הקרן גובה דמי ניהול 2.51%. הקרן מנהלת סך של 9 מיליון שקל.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה בחדות מתחילת השנה?

מתחילת השנה הקרן שירדה בחדות שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא מניות גלובלית KZI איילון. הקרן ירדה מתחילת השנה עומדת על 18.03%-. הקרן הוקמה בתאריך ב- 30/12/10. הקרן גובה דמי ניהול של 2.05%, הקרן מנהלת
סך של 7.8 מיליון שקל.

מי האפיק העולה יומי שירד מתחילת החודש?

האפיק העולה יומי שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא אנרגיה וקומודיטיס שעלה 1.53% יומי, מתחילת החודש 5.03%-. התשואה של הקרנות הרשומות באפיק מתחילת השנה עומדת על 4.01%. האפיק מכיל 4 קרנות. הקרן המובילה את
הקטגוריה מתחילת השנה היא מיטב גז ונפט עד 120% עם תשואה של 6.68%.

מי האפיק המזנק מתחילת החודש?

האפיק המזנק הוא אסיה שעלה מתחילת החודש 0.88%, מתחילת השנה השיאו הקרנות הרשומות באפיק זה תשואה חיובית של 5.88%. הענף מכיל 2 קרנות, MTF NIKKEI 225 - מגודרת מט"ח של מגדל, פסגות יפן Stock Picking.

מי האפיק המזנק מתחילת השנה?

מתחילת השנה האפיק הוא המצטיין שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא נדל"ן. התשואה של הקרנות הרשומות באפיק מתחילת השנה עומדת על 14.4%. האפיק מכיל 5 קרנות. המצטיינת בקטגוריה היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה מתחילת השנה של 16.2%.

מי האפיק היורד יומי?

האפיק היורד יומי שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא אנרגיה וקומודיטיס שעלה 1.69%- יומי, מתחילת החודש 2.36%-. התשואה של הקרנות הרשומות באפיק מתחילת השנה עומדת על 2.77%-. האפיק מכיל 2 קרנות. מיטב זהב הוותיקה ואפסילון זהב.

מי האפיק היורד בחדות מתחילת השנה? 

האפיק שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) שירד מתחילת החודש והשנה הוא דולר מקומי. האפיק ירד מתחילת השנה התשואה הקרנות עומדת על 11.44%-. הענף מכיל 2 קרנות. הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.


המניות הבולטות

מבין האג"חים הבולטות מנקיינד שזינקה 10.49% . 

מזור רובוטיקה 9.08%- .

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

ג


  • נתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

  • נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים (30.4.17). 

  • נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים (18.6.17).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

לתקנון האתר
 
משחק משקיעים! אהבתי     יוסי
09:54 19/06