rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
לשכת יועצי השקעות

מיוחד ל-FUNDER >> לאחר פתיחה חזקה של החודש >> ירידה בקצב הגיוסים בשבוע האחרון

18/06/2017     מורן צביק  
השבוע החולף: לאחר פתיחה חזקה של החודש – ירידה בקצב הגיוסים: כ-315 מיליון ₪ 

 • קרנות אג"ח כללי: יורדות משמעותית בקצב הגיוסים, לסכום נמוך יחסית של כ-280 מיליון ₪.

 • הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) לאחר שרק לפני כמה שבועות הן שברו את שיא הגיוסים, השבוע הן עוברות לפדיונות, לראשונה מתחילת השנה, כ-25 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח חברות: שומרות על קצב גיוסים דומה משבוע שעבר (כ-90 מיליון ₪).

 • קרנות אג"ח מדינה: ממשיכות לגייס זה שבוע שני ברציפות: כ-45 מיליון ₪.

שבוע המסחר החולף נסגר במגמה מעורבת במדדי המניות בארה"ב, בעוד ירידות שערים ציינו את שוקי המניות בארץ ובמרבית שוקי העולם. אגרות החוב הקונצרניות סיכמו, אף הן, את השבוע במגמה שלילית, ואילו אגרות החוב הממשלתיות נסחרו ביציבות. בעקבות ירידות השערים בשווקים, קצב הגיוסים בקרנות המסורתיות השבוע ירד משמעותית והסתכם בכ-315 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (280 מ' ₪)  וקרנות אג"ח קונצרני (כ-90 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-300 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-15 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-40 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 355 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש.

 • מגמה שלילית במדדי המניות: מדדי ת"א 35 ות"א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של עד כ-0.6%, ומדד ת"א 90 ירד ב-1.8%. בעקבות המגמה השלילית, הקרנות המנייתיות1 פודות השבוע לראשונה מתחילת השנה, סכום של כ-25 מיליון ₪, המתחלקים מחד, לפדיונות של כ-25 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ וכ-10 מיליון ₪ בקרנות הגמישות. בניגוד לכך, קרנות מניות בחו"ל גייסו כ-10 מיליון ₪. 

 • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, ירדו בחדות השבוע בקצב הגיוסים, לסכום נמוך יחסית של כ-280 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-925 מיליון ₪, מה שמקנה להן את המקום הראשון בגיוסים מתחילת 2017, ובהפרש ניכר מהקבוצה השנייה, זו של הקרנות המנייתייות. 

 • אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה שלילית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה שלילית של עד 0.25%. למרות המגמה השלילית, קרנות אג"ח קונצרני שמרו על קצב גיוסים דומה משבוע קודם, לסכום של כ-90 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-200 מיליון ₪.

 • מדד אג"ח ממשלתי כללי נסחר בשבוע החולף ביציבות, קרנות אג"ח מדינה ממשיכות לגייס, זה שבוע שני ברציפות, סכום הנאמד בכ-45 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו גיוס של כ-100 מיליון ₪. למרות זאת, הן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מתחילת השנה מבין הקרנות המסורתיות.

 • פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו ירידה חדה בקצב הפדיונות משבוע שעבר לכ-15 מיליון ₪ בלבד. הקרנות השקליות רשמו בשבוע החולף פדיונות קלים של כ-45 מיליון ₪.

 • קרנות אג"ח חו"ל רשמו פדיונות של כ-25 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-70 מיליון ₪.

 • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 15.06.17 כ-227 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-210.7 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-16.3 מיליארד ₪.

* הנתונים שמחושבים לגבי יום חמישי הינם אומדן בלבד, מאחר והנתונים המעודכנים לגבי קרנות חו"ל מתקבלים רק  ביום שני בשבוע שלאחר מכן.


סיכום חודשי : גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות

אפיק

סיכום שבועי גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

סיכום מתחילת החודש גיוסים/פדיונות

(במיליוני ₪)

קרנות מנייתיות[1]

25-

90

קרנות כספיות

-15

-162

קרנות אג"ח שקליות

-45

-143

קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד

47

99

קרנות אג"ח חברות והמרה

88

199

קרנות אג"ח כללי

279

926

קרנות אג"ח חו"ל

-26

-69

שונות[2]

-3

-8

סה"כ

300

932

סה"כ קרנות מסורתיות

(בנטרול כספיות)

315

1094


.[1] כולל מניות ישראל,מניות חו"ל וגמישות.

.2 כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפות ואסטרטגיות, מעורבות  מט"ח ולתושבי חוץ בלבד.מורן צביק  מנהל קשרי יועצים מיטב דש.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
לתקנון האתר