rss צור קשר טולבאר ניוזלטר הוסף למועדפים הפוך לדף הבית
גלרית עיתונים
לשכת יועצי השקעות

בלעדי ל-FUNDER >> סיכום יומי בשוק קרנות הנאמנות >>  מי הקרן שהיכתה את המדד S&P עם תשואה מתחילת השנה 22.14%?

14/06/2017     יניב פרידמן  

מי הקרן המזנקת היומית? 

הקרן היומית הראשונה המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) MTF אנרגיה ארה"ב - מגודרת מט"ח של מגדל. הקרן עלתה יומית 3.26%. מתחילת החודש 0.69%, ומתחילת השנה הקרן השיאה תשואה של 11.71%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-9/2/16  הקרן לא גובה דמי ניהול. הקרן מנהלת סך של 20.9 מיליון שקל.

מי הקרן המזנקת מתחילת החודש?

מתחילת החודש הקרן המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) אי.בי.אי. סל פיננסים ארה"ב מגודרת מט"ח. הקרן השיאה תשואה חיובית מתחילת החודש 2.94%, ומתחילת השנה 4.42%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-28/07/15 הקרן גובה דמי ניהול 0.4%. הקרן מנהלת סך של 76.9 מיליון שקל. 

מי הקרנות המזנקות מתחילת השנה?

מתחילת השנה הקרן המזנקת שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%)  הראל נבחרת מניות. מתחילת השנה 18.19%. הקרן עברה שינוי מדיניות ב-30/06/16, הקרן גובה דמי ניהול 1.2%. הקרן מנהלת סך של 82.2 מיליון שקל. 

מתחילת השנה הקרן המצטיינת שהיא קרן ממונפת (חשיפה מעל 120%) איילון אקסטרים 500 S&P פי 3. הקרן השיאה תשואה חיובית מתחילת השנה התשואה היא 22.14%. הקרן הוקמה בתאריך-22/04/13, הקרן גובה דמי ניהול 1.5%. הקרן מנהלת סך של 89.5 מיליון שקל.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה בחדות יומית?

הקרן היא MTFי טכנולוגיה ארה"ב ירדה מתחילת החודש 2.99%-, הקרן הוקמה בתאריך 22/03/17. הקרן לא גובה דמי ניהול. הקרן מנהלת סך של 2.2 מיליון שקל.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה מתחילת החודש?

הקרן שירדה בחדות שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) הראל נבחרת ביומד. הקרן ירדה ימתחילת החודש 5.9%-, ומתחילת השנה התשואה היא 1.04%-. הקרן עברה שינוי מדיניות ב- 28/03/10, הקרן גובה דמי ניהול 2.51%. הקרן מנהלת סך של 9 מיליון שקל.

מי הקרן הלא ממונפת שירדה בחדות מתחילת השנה?

מתחילת השנה הקרן שירדה בחדות שאינה קרן ממונפת (חשיפה עד 120%) היא מניות גלובלית KZI איילון. הקרן ירדה מתחילת השנה עומדת על 16.48%-. הקרן הוקמה בתאריך ב- 30/12/10. הקרן גובה דמי ניהול של 2.05%, הקרן מנהלת סך של 7.8 מיליון שקל

מי האפיק המתקן יומי והמזנק מתחילת השנה?

האפיק הוא נדל'ן שעלה 1.32%, מתחילת החודש התשואה היא 1.15%-, מתחילת השנה האפיק השיאה תשואה של 14.93%. האפיק מכיל 5 קרנות. המצטיינת בקטגוריה היא אי.בי.אי. סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה מתחילת השנה של 17.04%.

מי האפיק היורד היומי ומתחילת החודש? 

האפיק היורד יומי שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) הוא שווקים מתעוררים שירד 1.6%-. מתחילת החודש ירד האפיק 1.93%-. התשואה של הקרנות הרשומות באפיק מתחילת השנה עומדת על 3.18%. האפיק מכיל 11 הקרן המובילה את הקטגוריה מתחילת השנה היא פסגות שווקים מתעוררים Index Plus - מוגנת מט"ח עם תשואה של 16.35%.

מי האפיק היורד בחדות מתחילת השנה? 

האפיק שאינו ממונף (חשיפה עד 120%) שירד מתחילת החודש והשנה הוא דולר מקומי. האפיק ירד מתחילת השנה התשואה הקרנות עומדת על 11.18%-. הענף מכיל 2 קרנות. הראל פיא דולרית, ומגדל דולר אגרסיבית.

המניות הבולטות

מבין המניות הבולטות מזור רובוטיקה שזינקה 10.66% (לרשימת הקרנות המחזיקות). 

מיילן צנחה 4.08%- (לרשימת הקרנות המחזיקות).

במוקד:
נוירודרם - חברה ישראלית הנסחרת בנאסדק מחפשת קונה והמניה עולה.
אלו הקרנות שמרוויחות:
קרנות נאמנות שמחזיקות את NEURODERM LTD
קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 1.99 מיליון ש"ח 7
שם קרןאחוז מהקרןשווי באלפי בשקליםכמות ניירותסוג
מור מניות גלובלי 2.26% 399.31 4200 מניות חו'ל
קסם KTFי Bluestar Israel Technology 0.69% 23.86 251 מניות חו'ל
מור יתר 0.66% 63.21 650 מניות חו'ל
אי.בי.אי. סל BLUESTAR ISRAEL GLOBAL INDEX 0.29% 36.70 386 מניות חו'ל
מור (!) אג"ח הזדמנויות 0.10% 9.72 100 מניות חו'ל
מור גמישה 0.08% 1,264.17 13000 מניות חו'ל
מור 20/80 0.04% 194.49 2000 מניות חו'ל

הנתונים נכונים ל- 30/3/17הסבר.אחוז מהקרן:החלק היחסי של נייר הערך בקרן הנאמנות

בסקירה היומית, נתוני תשואת הקרנות הן כפי המפורט להלן -

יום בשבוע

ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

קרנות ישראליות

ה – שבוע לפני כן

א

ב

ג

ד

קרנות חו"ל

ד – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן

ה – שבוע לפני כן – ביום זה לא תהיה התייחסות לקרנות חו"ל בסקירה

ב

גנתוני התשואות של הקרנות לקוחים מאתר FUNDER 

נתוני היקף נכסי הקרנות לקוחים מאתר FUNDER ונכונים (30.4.17). 

נתוני מניות ואגרות חוב לקוחים מאתר הבורסה ונכונים (13.6.17).


הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן–בין באופן כללי ובין תחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

לתקנון האתר